• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Kịp thời kiểm soát nhanh chóng dịch bệnh Covid-19 với yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân. Thông qua xét nghiệm sàng lọc, diện rộng để chủ động, kịp thời phát hiện người bị nhiễm vi rút SARS CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm Realtime RT-PCR; nhanh chóng đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng để ngăn chặn, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch trong thời gian ngắn nhất, không để dịch lan rộng. Ngày 17/8/2021, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về thực hiện xét nghiệm, sàng lọc vi rút SARS-COV-2 trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể:

 - Xét nghiệm sàng lọc 100% người dân trong vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19, vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ; Xét nghiệm sàng lọc 10%-15% dân số vùng xanh cho các địa bàn, đối tượng nguy cơ cao; Xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR mẫu gộp 10-12 theo nhân khẩu từng hộ gia đình, tần suất 07 ngày/lần, thực hiện 03 lần.

- Nguyên tắc xét nghiệm: (1) đối với các vùng đang thực hiện cách ly y tế trong thời điểm triển khai kế hoạch này thì tiếp tục thực hiện các lần lấy mẫu tiếp theo đủ 03 lần, mỗi lần cách nhau 07 ngày; (2) đối với các địa bàn vừa hoàn thành cách ly y tế trước thời điểm triển khai kế hoạch này thì áp dụng tỷ lệ xét nghiệm sàng lọc như vùng xanh (10%-15% dân số).

Thời gian: Thời gian triển khai thực hiện theo kế hoạch: các địa phương bắt đầu triển khai dự kiến từ ngày 17/8/2021 đến ngày 06/9/2021, mỗi đợt thời gian lấy mẫu 06 ngày.

- Đợt 1: Từ ngày 18/8/2021 đến ngày 23/8/2021.

- Đợt 2: Từ ngày 25/8/2021 đến ngày 30/8/2021.

- Đợt 3: Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 06/9/2021.

Địa điểm: Thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố trên toàn tỉnh, do Sở Y tế chủ trì, thống nhất với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chọn địa điểm lấy mẫu phù hợp.

Quy trình: Đội lấy mẫu phối hợp với địa phương tổ chức lấy mẫu – kịp thời vận chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) theo từng đợt CDC chuyển giao mẫu cho đơn vị thuê thực hiện xét nghiệm theo số mẫu nhận về; đơn vị thuê thực hiện xét nghiệm giải mẫu gộp (trường hợp có mẫu nghi ngờ) – nhập liệu, trả kết quả về cho CDC; CDC trả kết quả cho các địa phương + báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về kết quả xét nghiệm của từng đợt và mỗi ngày – UBND các huyện, thành phố tổ chức đưa F0 vào khu điều trị, F1 đi cách ly tập trung.

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối với các sở, ngành, địa phương ban hành Quyết định huy động và thành lập Đội, phân công Đội trưởng lấy mẫu tại các địa phương, đơn vị. Tập huấn kỹ năng lấy mẫu gộp cho thành viên Đội. Đội có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1) Phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch và điều phối hoạt động lấy mẫu cho từng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã). Tổ chức vận chuyển mẫu về phòng xét nghiệm theo từng đợt, không để cuối ngày mới giao mẫu, không để ùn ứ mẫu tại phòng xét nghiệm.

2) Phối hợp với Đội phụ trách xét nghiệm để điều phối xét nghiệm, đảm bảo không để cuối ngày mới giao mẫu, không để ùn ứ mẫu sau khi được lấy. Báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh kết quả xét nghiệm vào lúc 08 giờ 00 phút mỗi ngày.

3) Phân chia Đội thành các tổ lấy mẫu, cử các tổ trưởng; phối hợp với lực lượng đối ứng của địa phương lên kế hoạch hoạt động ở từng địa bàn, từng buổi lấy mẫu.

- Thành lập Đội phụ trách xét nghiệm và có nhiệm vụ chủ yếu sau: phối hợp theo dõi số lượng mẫu nhận trong ngày và ban giao cho Đơn vị thực hiện xét nghiệm (Bên B); nhập liệu, nhận tổng hợp và trả kết quả xét nghiệm về cho các địa phương để thực hiện các bước tiếp theo. Phụ trách theo dõi, giám sát hoạt động và sắp xếp, tập huấn, phân công nhiệm vụ cho 30 sinh viên tình nguyện hỗ trợ Bên B. Hỗ trợ các hoạt động khác của Bên B cho công tác xét nghiệm.

Chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh cho các lực lượng làm nhiệm vụ; Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai theo đúng kế hoạch, đồng thời đôn đốc các đơn vị trực thuộc gấp rút triển khai và hoàn thành sớm các chỉ tiêu được giao. Đánh giá kết quả thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh ;  Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan nhanh chóng xây - dựng giá trần đặt hàng, lập dự toán kinh phí,... trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; thương thảo và ký hợp đồng với Bên B. Xây dựng kế hoạch mua que lấy mẫu, ống môi trường, vật tư y tế, đồ phòng hộ,... theo quy định và đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời theo kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các huyện, thành phố bố trí ăn, nghỉ cho lực lượng làm nhiệm vụ. Bố trí nơi làm việc và thực hiện xét nghiệm của Bên B.

Yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối với các sở, ngành, địa phương chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình, liền kề và theo từng Tổ Nhân dân tự quản (Tổ NDTQ); Sắp xếp hướng dẫn cung đường cho các tổ đi lấy mẫu, đảm bảo hiệu quả; phối hợp vận động người dẫn (kể cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động) ở nhà trong khung thời gian lấy mẫu; Tiếp tục chỉ đạo giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định nguyên tắc về giãn cách (gia đình cách ly với gia đình; khu phố-ấp cách ly với khu phố-ấp; xã-phường-thị trấn cách ly với xã-phường-thị trấn;...) trong suốt thời gian lấy mẫu xét nghiệm; Đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn lấy mẫu; Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch chỉ đạo bảo vệ nghiêm ngặt vùng xanh; lộ trình và biện pháp cụ thể để chuyển vùng vàng, vùng cam thành vùng xanh; cô lập ở phạm vi hẹp nhất tiến tới chuyển vùng đỏ thành vùng cam, vùng vàng và vùng xanh.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố đảm bảo lực lượng đối ứng theo tỷ lệ 2/1 (2 lực lượng đối ứng/1 nhân viên lấy mẫu) cho mỗi tổ và có dự phòng; lập danh sách lực lượng đối ứng gửi về CDC tỉnh chậm nhất chiều 17/8/2021 (họ tên, số điện thoại); quán triệt lực lượng đối ứng tuân thủ quy trình lấy mẫu (theo hướng dẫn của CDC tinh) để đảm bảo tiến độ, hiệu quả và an toàn. Lực lượng đối ứng đảm bảo phương tiện để hỗ trợ nhân viên lấy mẫu cùng di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác; Lập sẵn danh sách hộ gia đình liền kề, số nhà và họ tên đầy đủ của các thành viên trong hộ. Phân chia và thông báo khung thời gian lấy mẫu cho từng Tổ NDTQ, hộ gia đình biết để đến lấy mẫu. Lựa chọn, bổ trí điểm lấy mẫu tập trung từ 10-15 hộ, đảm bảo thông thoáng và giãn cách theo quy định; hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến lấy mẫu. Phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng, Tổ NDTQ vào hỗ trợ công tác lấy mẫu trên địa bàn mình; Bố trí địa điểm (1 điểm/xã) cho Đội lấy mẫu triển khai nghiệp vụ và ăn uống, nghỉ ngơi; và phun khử khuẩn sau khi Đội lấy mẫu xong; Có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các khu vực lấy mẫu, đề phòng trường hợp người dân không hợp tác lấy mẫu; Có kế hoạch đảm bảo công tác hậu cần: hỗ trợ ăn trưa, chiều cho lực lượng lấy mẫu; văn phòng phẩm (bút lông, giấy A4, dây thun, cồn xịt khử khuẩn, thùng xốp để đựng mẫu,...); xử lý rác thải sau lấy mẫu; Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo tỉnh để thống nhất phương án đưa F0 đi điều trị, các F1 đi cách ly tập trung; Riêng Thành phố Rạch Giá do tập trung lấy mẫu đồng loạt nên đề nghị tậptrung lực lượng đối ủng để CDC tỉnh triển khai quy trình phối hợp thực hiện lấy mẫu. Địa điểm và thời gian: tại Trường Chính trị tỉnh, chiều ngày 17/8/2021.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải đảm bảo xe đưa đón Đội lấy mẫu thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian diễn ra kế hoạch. Triển khai cho lực lượng tài xế ăn, nghỉ, xét nghiệm định kỳ cùng với Đội lấy mẫu tại Trường Chính trị tỉnh trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch.

Đề nghị Trường Chính trị tỉnh hỗ trợ chỗ nghỉ cho toàn bộ lực lượng tham gia lấy mẫu (Đội lấy mẫu, sinh viên tình nguyện, tài xế,...); chỉ đạo bộ phận quản lý Căn tin của Trường phối hợp với Sở Y tế để bố trí và phục vụ ăn uống cho các lực lượng.

Tiểu ban tuyên truyền, thông tin báo chí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh : Chủ động phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, sức khỏe về việc lấy mẫu sàng lọc SARS-CoV-2 phát hiện sớm F0 để cách lỵ điều trị. Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thông. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các thông tin việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh địa phương động phối hợp với ngành Y tế phát các thông điệp liên quan đến chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Tài chính: Chỉ đạo khẩn trương thẩm định giá đặt hàng, dự toán kinh phí,... theo đề nghị của Sở Y tế, báo cáo và có ý kiến quy định. đề xuất trình UBND tỉnh phê duyệt theo

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị Y tế có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ động tham gia vào các hoạt động chung, trước hết là gương mẫu, vận động gia đình thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, giảm tối đa số lượng cán bộ CCVC, người làm việc tại cơ quan, đơn vị; hỗ trợ các hoạt động lấy mẫu theo tiến độ.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: Tiếp tục chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện công tác vận động, tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc xét nghiệm sàng lọc SARS CoV-2 và các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thẳng phố tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung của Kế hoạch này. Trong quả trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế) để được xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

Thanh Sơn (Tổng hợp)
Số lần đọc: 3118

Tin liên quan