• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Học và làm theo Bác phải trở thành hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ( 27.09.2023)
ĐTN: Trao đổi với các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư cho rằng, học và làm theo lời Bác không chỉ ở những quan điểm, lời di huấn, mà quan trọng hơn là thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh và phải trở thành hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa! ( 06.09.2023)
“…Tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng…", đó là một phần Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Học Bác tiết kiệm giúp người ( 31.07.2023)
(KGO) - Sinh thời, Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm. Khắc ghi lời dạy của Bác, cụ bà Hồ Thị Tư (83 tuổi), ngụ ấp Phong Lưu, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh (Kiên Giang) tiết kiệm tiền trợ cấp tuổi già hàng tháng đóng góp vào nguồn xã hội hóa xây dựng quê hương.
Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam ( 20.06.2023)
Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với hoạt động báo chí. Người đã sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời Người là một nhà báo cách mạng vĩ đại.
Bác Hồ với hành trình giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức, bóc lột ( 05.06.2023)
Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh), với tên gọi Văn Ba rời bến cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước. Sau khi được tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.
Kiên Giang triển khai Chuyên đề học Bác năm 2023: Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ( 04.04.2023)
(KGO) - Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là nội dung chuyên đề năm 2023 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo biên soạn và yêu cầu triển khai, thực hiện trong toàn tỉnh trong tháng 4-2023.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ( 28.03.2023)
“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau" là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo cho thanh niên, lực lượng dự bị của Đảng. Đó là sự kế thừa quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin; là kết quả tổng kết của lịch sử, tổng kết thực tiễn cách mạng của nước ta. Để xây dựng lực lượng cách mạng cho đời sau, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, “đào tạo họ ...
Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa tương lai ( 07.02.2023)
(ĐCSVN) - Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại được bàn nhiều, sâu và rộng như hiện nay. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi văn hóa lâm nguy còn đáng sợ hơn Tổ quốc lâm nguy; văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất như Đại văn hào Mácxim Goócky đã nói. Điều có ý nghĩa chân lý đó bị chúng ta bỏ quên quá lâu. Hãy trở về với Hồ Chí Minh, con người đã tỏa ra một nền văn hóa tương lai.
Học tập đức tính cần, kiệm, liêm, chính của Bác Hồ ( 04.01.2023)
Năm 1949, với bút danh Lê Chiến Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính", để động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào xây dựng đạo đức cách mạng, thi đua ái quốc. Cần, kiệm, liêm, chính cũng chính là những đức tính quý báu của Bác Hồ mà suốt đời Người luôn gương mẫu thực hiện.
Tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 22.12.2022)
​Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Sự nghiệp quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử, cùng với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp quân sự của Người là cống hiến to lớn đối với cách mạng Việt Nam trong quá trình giành độc lập dân tộc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. ​
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay ( 20.12.2022)
Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, với bút danh X.Y.Z. Những chỉ dẫn của Người trong “Sửa đổi lối làm việc” vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa thiết thực đối với Đảng, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước và ý nghĩa đối với thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ( 15.12.2022)
Là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thanh niên Việt Nam là nhân tố quan trọng, quyết định tương lai và vận mệnh của đất nước. Vì vậy, bồi dưỡng tư tưởng chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên là hết sức cần thiết.
Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ ( 19.09.2022)
Không chỉ đề cao vai trò, tầm quan trọng của người lãnh đạo: “Một người lo bằng kho người làm”, triết lý người Việt còn nhắc nhở những ai ở cương vị đó phải biết giữ gìn nhân cách, bởi “nhà dột từ nóc”.
Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người anh hùng ấy ( 26.07.2022)
Để ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, tháng 7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị lấy ngày 27/7 hàng năm là “Ngày Thương binh toàn quốc"; đến tháng 7/1955, được đổi thành “Ngày Thương binh, liệt sĩ".
Người tổ trưởng tổ nhân dân tự quản gần gũi, thân thiện với bà con ( 22.07.2022)
​Với tinh thần tự nguyện, chung sức xây dựng quê hương, các tổ trưởng tổ nhân dân tự quản ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, đã phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần cùng lực lượng cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ ở địa phương. Ông Phạm Văn Đô, 48 tuổi, ngụ tổ 17, ấp Kênh 14, là một điển hình tiêu biểu. ​
Bác Hồ viết tác phẩm Cần, Kiệm, Liêm, Chính ( 02.07.2022)
Để động viên, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành đạo đức cách mạng, khắc phục khó khăn trong đấu tranh với kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước, tháng 6/1949, với bút danh Lê Chiến Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính".
Những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh ( 15.06.2022)
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua ( 13.06.2022)
​Cách đây 74 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Theo Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất".
Thầy giáo Đặng Ngọc Toàn tích cực học Bác về tinh thần sáng tạo ( 06.06.2022)
​Những năm qua, thầy giáo Đặng Ngọc Toàn, Trưởng khoa Điện - Điện tử máy tính, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về tinh thần tự học, tiết kiệm, sáng tạo, được đồng nghiệp và học trò tin yêu, quý mến.
Lan tỏa mô hình “Học tập và làm theo Bác - tiết kiệm giúp bạn vượt khó” ( 27.05.2022)
Mô hình “Học tập và làm theo Bác - tiết kiệm giúp bạn vượt khó" do thầy Trần Văn Kỹ, giáo viên dạy toán, chủ nhiệm lớp 11A11, Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, và tập thể lớp 11A11 thực hiện. Đến nay, mô hình lan tỏa đến nhiều tập thể lớp trong toàn trường, qua đó giúp đỡ, động viên nhiều học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và góp phần giáo dục đạo đức học sinh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ( 19.05.2022)
Trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta nêu lên khát vọng phát triển đất nước, nhưng đồng thời phải theo tư tưởng Hồ Chí Minh là khơi dậy được quyết tâm, nghị lực của dân tộc ta: “Lấy sức ta mà giải phóng cho ta", lấy sức ta để xây dựng, phát triển đất nước chúng ta.
Phó Bí thư Xã đoàn tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( 05.05.2022)
Trong những năm qua, Huyện Đoàn Gò Quao luôn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Chi Đoàn trực thuộc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình là đoàn viên thanh niên trong học tập và làm theo Bác . Điển hình như đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Bí thư đoàn thanh niên xã Vĩnh Hòa Hưng Nam luôn gương mẫu, năng động, sáng tạo và tiên phong trong mọi phong trào, hoạt ...
Cô giáo Lý Thị Thanh Kiều gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( 15.04.2022)
​Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô giáo Lý Thị Thanh Kiều, giáo viên Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, luôn tận tụy, hết sức, hết lòng với công việc, được đồng nghiệp và học trò tin yêu, quý mến.
Những bông hoa Tháng ba trong vườn Bác ( 01.04.2022)
Tháng 3 năm 2022, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 91 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều phong trào thanh niên được khởi động. Thanh niên luôn là rường cột nước nhà, là thế hệ sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Nói đến tháng 3 là lại gợi cho ta hình ảnh về những bóng áo xanh tình nguyện, màu xanh của sức sống, tuổi trẻ đầy hoài bão, nhiệt huyết, những khát khao cống hiến mãnh liệt và cả những ước mơ của tương lai.
Xã đoàn Đông Hưng B phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong học tập và làm theo Bác ( 14.03.2022)
​Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên", thời gian qua, Ban Chấp hành Xã đoàn Đông Hưng B, huyện An Minh, đã làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, không ngừng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng nông thôn mới giàu đẹp.
Nữ cán bộ đoàn tích cực học tập và làm theo Bác ( 11.03.2022)
Đồng chí Lê Thúy Phượng, Bí thư Xã đoàn Đông Hưng B, huyện An Minh, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ​
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phụ nữ ( 08.03.2022)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến giải phóng phụ nữ và chăm lo cho công tác phụ nữ. Người luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực ( 04.03.2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trung Đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, đã tạo được sự lan tỏa từ những mô hình, việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Kết hợp chặt chẽ học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị ( 25.02.2022)
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Tỉnh ủy Kiên Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, đạt được những kết quả quan trọng.
Bác Hồ đã đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ( 23.02.2022)
Sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, ngày 28/1/1941, từ Trung Quốc, Bác Hồ trở về nước qua mốc 108, tại Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Từ đây, Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
Đại úy Nguyễn Trường Sơn – Bí thư Chi đoàn Cảnh sát giao thông tận tụy với công việc, năng động trong công tác đoàn ( 22.02.2022)
Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo trật tự an toàn giao thông mang lại sự bình yên cho người dân, Đại úy Nguyễn Trường Sơn – Cán bộ Đội tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh còn là một thủ lĩnh đoàn gương mẫu, đầy nhiệt huyết.
Người cán bộ mặt trận tâm huyết với công việc ( 21.02.2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thanh Tổng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, luôn nỗ lực, phấn đấu, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Bác Hồ với “Tết trồng cây” ( 08.02.2022)
Mỗi khi xuân về, chúng ta lại bồi hồi nhớ lại vần thơ tha thiết, cũng là lời nhắc nhở của Bác Hồ kính yêu về việc nhân dân ta phải trồng cây để giữ lấy màu xanh của đất nước: “Mùa xuân là Tết trồng cây / Làm cho đất nước càng ngày càng xuân". ​
Đại úy Võ Thanh Nhẫn - Chiến sĩ công an tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác ( 24.01.2022)
Đại úy Võ Thanh Nhẫn, cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Kiên Hải, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của ngành công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cô giáo Bùi Thị Luân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ( 06.01.2022)
Những năm qua, ngành giáo dục huyện Châu Thành triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, cô Bùi Thị Luân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Mong Thọ B2, xã Mong Thọ B, là điển hình trong học tập và làm theo Bác.
Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an Nhân dân ( 19.08.2021)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến lực lượng CAND. Người thường xuyên đến thăm, động viên và có những lời dạy bảo sâu sắc, quý báu đối với lực lượng CAND trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu.
Tình cảm thiêng liêng của Bác Hồ với thương binh liệt sỹ ( 12.07.2021)
(ĐCSVN) - Từ những bức thư Người viết gửi cho thương binh liệt sỹ, gửi cho các gia đình có người thân hy sinh, chúng ta cảm nhận được tình cảm thiêng liêng, bao la Bác dành cho những người con ưu tú của dân tộc...
Tìm đường cứu nước - hành trình mang tầm thời đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ( 22.06.2021)
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước của vùng đất xứ Nghệ “địa linh nhân kiệt” giàu truyền thống cách mạng, với trí thông minh và sự mẫn cảm về chính trị, ngay từ nhỏ cậu bé Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận ra cảnh đất nước lầm than đắm chìm trong nô lệ. Thuở ấu thơ được bê nước hầu cha và các bạn của cha đàm đạo việc nước, Nguyễn Tất Thành đã sớm có những suy nghĩ khác biệt về tư tưởng so với nhiều người bạn cùng trang lứa và ...
Chuyên đề: Theo dấu chân Bác tháng 4 năm 2021 ( 16.04.2021)
THEO DẤU CHÂN BÁC =================== Tại buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), nay là Bộ đội Biên phòng, ngày 03/3/1959, Bác Hồ đến dự, động viên và giao nhiệm vụ. Bác nói: Thành lập được lực lượng CANDVT là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa bộ đội và công an.
NGƯỜI VỀ ĐEM TỚI MÙA XUÂN ĐẤT NƯỚC ( 26.01.2021)
80 năm trước, khi cả dân tộc đang chìm trong cảnh mất nước, lầm than, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã chọn Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) là nơi trở về nước (ngày 28-1-1941) để lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Cao Bằng vinh dự cho cả nước được Người chọn làm nơi trở về chỉ đạo thí điểm thành công chương trình, đường lối quan trọng của Đảng để chuẩn bị lực lượng và chớp lấy thời cơ tiến ...
Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ( 15.09.2020)
Ngày 14-9, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.
An Minh: 120 em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện năm học 2019-2020 ( 29.07.2020)
Với mục đích tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia tốt công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện nhà trong năm học qua, ngày 27/7, Hội đồng Đội huyện An Minh đã tổ chức Họp mặt Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2019-2020. Tham dự buổi họp mặt có 120 em đại diện cho hơn 16.000 cháu ngoan Bác Hồ trong toàn huyện.
Giang Thành: Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai chuyên đề năm 2020 ( 25.07.2020)
Sáng ngày 23/7/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Ban Thường vụ huyện đoàn Giang Thành tổ chức hội nghị sơ kết 04 thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021). Đến dự hội nghị có đồng chí Lâm Vũ Trung, Phó Bí thư Huyện ủy.
Họp mặt cháu ngoan Bác Hồ huyện Giang Thành năm học 2019-2020 ( 13.07.2020)
Vừa qua, Hội đồng Đội huyện Giang Thành tổ chức họp mặt Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2019-2020. Đến dự có đồng chí Lâm Vũ Trung, Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Trọng Đức, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Thị Màu, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dức, Bí thư Huyện đoàn; đồng chí Huỳnh An Nhã, Phó Bí ...
Hòn Đất: Tổ chức thành công vòng chung kết Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2020 ( 09.07.2020)
Sáng 08/7/2020, Hội đồng Đội huyện phối hợp Nhà Thiếu nhi huyện tổ chức thành công vòng chung kết Hội thi tìm hiểu kiến thức “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” huyện Hòn Đất năm 2020.
Hà Tiên: Sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 ( 22.06.2020)
Chiều 19/6, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.
Huyện đoàn An Minh sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ( 19.06.2020)
Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ huyện An Minh đã chủ động, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục và tổ chức cho hội viên, thanh niên học tập và làm theo gương Bác bằng những hoạt động, công trình, phần việc cụ thể.
Cao đẳng Kiên Giang: Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2020 ( 15.06.2020)
Ngày 11/6, Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2020; Gặp gỡ giữa đại diện lãnh đạo Đảng ủy và cán bộ Đoàn. Tham dự chương trình có đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, UVBCH Tỉnh đoàn, Phó trưởng Ban Thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn; Thầy Lê Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng 100 cán bộ Đoàn, ...
Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ( 11.06.2020)
Người cán bộ Đoàn, Hội cần phát huy vai trò gương mẫu, các cấp bộ Đoàn, Hội cần nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi. Tăng cường giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với sự tham gia phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội", đại biểu Nguyễn Nhã ...
Họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh cụm Biên giới - Hải đảo ( 10.06.2020)
Vừa qua, Hội đồng đội cụm Biên Giới - Hải đảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2020). Đến dự có đồng chí Trương Thanh Thúy, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Tô Thị Duy Linh UVTV, Trưởng Ban TN-TH Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Kiên Giang; đồng chí Lê Minh Trị, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải
Cao đẳng Kiên Giang: Tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic 19/5 tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ năm 2020 ( 04.06.2020)
Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trường cao đẳng Kiên Giang tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Olympic 19/5 tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ năm 2020.
Tôn vinh những người trẻ xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác ( 01.06.2020)
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc là ngày hội tôn vinh những người trẻ xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã và đang ngày đêm cống hiến cho quê hương, đất nước bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trí tuệ và hoài bão của mình.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, nhớ những lời dạy của Bác đối với thiếu niên nhi đồng ( 01.06.2020)
Trong muôn vàn tình thương yêu của Người dành cho nhân dân, có một tình yêu lớn dành cho thiếu niên nhi đồng. Thiếu niên và nhi đồng luôn luôn được Bác Hồ dành cho một tình thương yêu đặc biệt. Tấm lòng yêu thương và những lời dạy của Người vẫn luôn đồng hành cùng thiếu niên nhi đồng cả nước, là di sản văn hóa vô giá của toàn Đảng, toàn dân và của thế hệ trẻ nước ta.
Tân Hiệp: Tuyên dương 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác ( 31.05.2020)
Ngày 29 tháng 5 năm 2020. Ban Thường vụ huyện đoàn Tân Hiệp tổ chức họp mặt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương gương Thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020.
4 đại biểu Kiên Giang dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020 ( 29.05.2020)
Đây là những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 với nhiều sáng kiến, công trình, việc làm thiết thực được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội ghi nhận, biểu dương.
Lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác ( 26.05.2020)
Diễn ra trong hai ngày 30 - 31/5, tại Nghệ An và Hà Tĩnh, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020 tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi cả nước.
Hòn Đất: Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ( 25.05.2020)
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Huyện đoàn Hòn Đất phát động cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí minh” trên internet thông qua Fanpage Tuổi trẻ Hòn Đất
Chi đoàn Đồn Biên phòng Phú Mỹ tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Phú Mỹ tự hào tiếp bước cha anh”. ( 19.03.2020)
Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020, chiều ngày 18/03/2020, Chi đoàn Đồn Biên phòng Phú Mỹ tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Phú Mỹ tự hào tiếp bước cha anh”, tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ.
Khối Các cơ quan tỉnh: Tổ chức Hội thi - Hội thao chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) ( 06.01.2020)
Vừa qua, tại Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Kiên Giang, Cụm đoàn 2,3 thuộc Đoàn ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Cụm An ninh - Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi - Hội thao chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG ( 04.12.2019)
“Khi phải đương đầu với kẻ địch hung ác, một dân tộc dù bé nhỏ, nếu luôn luôn cảnh giác, đoàn kết nhất trí, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh, thì cuối cùng nhất định thắng lợi”[34]