• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
UBND Thành phố vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố. Tham gia chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Chín - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng 30 đoàn viên, thanh niên tham gia đối thoại.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND nhân dân thành phố và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố đã trao đổi, chia sẻ, thông tin các vấn đề thanh niên thành phố quan tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Theo đó, đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình đã trao đổi và đặt hơn 20 câu hỏi tập trung vào các nội dung: các nội dung, chương trình hoạt động và sân chơi về văn hóa, thể dục, thể thao cho thanh niên trên đại bàn; các chính sách trong đào tạo nghề, công tác đào tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; các chính sách về vốn vay cũng như những vướng mắc trong giải quyết vốn vay cho thanh niên trên địa bàn; các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn thành phố; các chế tài trong xử lý và buôn bán hàng rong cho học sinh trên địa bàn; công tác tuyên truyền và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, đồng thời thanh niên hiến kế với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương…

Đồng chí Nguyễn Đức Chín - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố

tặng bức tranh với hai chữ "Xung kích" cho Tuổi trẻ Hà Tiên.

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch tịch Ủy ban nhân dân thành phố  ghi nhận những ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên, đồng thời khẳng định đây là những trăn trở và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên thành phố. Đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp thu các ý kiến của các đoàn viên, thanh niên và ý kiến của lãnh đạo thành phố trả lời tại buổi đối thoại; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.  Đồng chí mong muốn đoàn viên, thanh niên của thành phố tiếp tục tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tham gia trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu; xây dựng, duy trì và củng cố các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên (tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên); tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục ở nông thôn; giữ gìn an ninh và trật tự xã hội.

Đồng thời, nhằm ghi nhận sự đóng góp của tuổi trẻ đối với sự phát triển của thành phố đồng chí Nguyễn Đức Chín - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng bức tranh với 02 chữ vàng “Xung kích” cho đoàn viên, thanh niên Thành phố.

 

Cảnh Võ
Số lần đọc: 443

Tin liên quan