• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Trong Tháng Thanh niên 2024, Huyện đoàn Châu Thành thành lập Chi đoàn cơ sở Phòng khám đa khoa Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp (Châu Thành). Đây là chi đoàn ngoài Nhà nước thứ 2 trên địa bàn huyện được thành lập trong 2 năm qua, góp phần mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn.

Chi đoàn cơ sở Phòng khám đa khoa Hòa Thuận thành lập ngày 24-3, với 16 đoàn viên. Việc thành lập Chi đoàn đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia tích cực công tác Đoàn, phong trào thi đua vì sự phát triển chung của phòng khám. Chị Võ Thị Mỹ Loan - Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng khám đa khoa Hòa Thuận cho biết: “Phòng khám có 16 nhân viên còn trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn, nhiệt huyết với các phong trào của Đoàn thể; năng động và tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ khi thành lập Chi đoàn, đoàn viên có nơi sinh hoạt chung, từng cá nhân nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại phòng khám”.

Là chi đoàn mới thành lập còn non trẻ, Chi đoàn cơ sở Phòng khám đa khoa Hòa Thuận quyết tâm khắc phục khó khăn và đề ra nhiều hoạt động, phong trào yá nghĩa: Phối hợp với các xã Đoàn khám bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn cấp trên, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám... Bà Nguyễn Phước Huệ - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Hòa Thuận cho biết: “Việc thành lập Chi đoàn của phòng khám giúp đoàn viên xác định nhiệm vụ của mình, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội và không ngừng học tập, trao dồi năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn, nhằm góp phần vào sự phát triển của phòng khám. Lãnh đạo Công ty luôn tạo mọi điều kiện để đoàn viên công tác tham gia các phong trào Đoàn để rèn luyện và trưởng thành”.

Việc vận động thành lập tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước góp phần thúc đẩy đoàn viên, thanh niên nâng cao hiệu suất lao động, góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của các doanh nghiệp. Đây còn là môi trường để đoàn viên thanh, niên cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, đồng thời giúp doanh nghiệp phát huy sức trẻ, tính tiên phong, xung kích của thanh niên trong sản xuất - kinh doanh và phát triển kinh tế. Thời gian qua, các cơ sở Đoàn trong huyện Châu Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp, thanh niên công nhân, lao động về sự cần thiết của việc thành lập tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đồng chí Trần Hải Đăng (bìa phải) - Bí thư Huyện đoàn Châu Thành trao quyết định thành lập Chi đoàn cơ sở Phòng khám đa khoa Hòa Thuận

Tuy nhiên, việc thành lập chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước vấp phải không ít khó khăn do lãnh đạo doanh nghiệp không tạo điều kiện, ủng hộ cho Đoàn hoạt động. Mặt khác, trình độ, năng lực, kinh nghiệm cán bộ làm công tác Đoàn trong một số doanh nghiệp còn hạn chế, kỹ năng, nghiệp vụ nên hoạt động của tổ chức Đoàn còn mang tính hình thức, chưa thu hút được thanh niên. Với quyết tâm và nỗ lực cao, trong 2 năm qua, Huyện đoàn Châu Thành thành lập được 2 chi đoàn doanh nghiệp ngoài Nhà nước (Chi đoàn cơ sở phòng khám đa khoa Thạnh Lộc và Chi đoàn cơ sở phòng khám đa khoa Hòa Thuận) trực thuộc huyện Đoàn, với tổng số 21 đoàn viên. Các chi đoàn này sinh hoạt lệ thường xuyên, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đoàn, nghị quyết của Đoàn các cấp đến đoàn viên. Hai chi đoàn cũng thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn như: Tổ chức khám, phát thuốc chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân nghèo, người dân khó khăn trên địa bàn huyện; tuyên truyền cho người dân phòng ngừa các loại dịch bệnh trên địa bàn.

Đ/c Võ Thị Mỹ Loan (ngồi giữa) - Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng khám đa khoa Hòa Thuận

ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động khám, phát thuốc với các xã đoàn trên địa bàn huyện.

 

Huyện đoàn Châu Thành luôn quan tâm đảm bảo các mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giúp thanh niên công nhân yên tâm làm việc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại đơn vị và cống hiến sức trẻ cho các hoạt động hướng đến cộng đồng. Đồng chí Trần Hải Đăng - Bí thư Huyện đoàn Châu Thành cho biết: “Huyện đoàn cũng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, phù hợp, thiết thực với điều kiện cụ thể; chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là sợi dây kết nối giữa đoàn viên, thanh niên đang làm việc tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước và chủ doanh nghiệp. Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục rà soát thêm các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa có tổ chức Đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thành lập, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngoài nhà nước về cả số lượng và chất lượng, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”.

 

Huỳnh Anh
Số lần đọc: 455

Tin liên quan